Ing. David Vašíček
Poradenství pro evropské dotace
    Jsme volné sdružení zkušených poradců, kteří se setkávali u dotačních projektů z EU v průběhu několika let. 
 
    Obvyklou praxí je posouzení prvotního záměru klienta a následně nasazení specialisty na daný typ dotace. 
 
    I v našem oboru lze totiž vysledovat určitou specializaci, tvorba investičního (tzv. tvrdého) projektu se podstatně 
 
    liší od způsobu tvorby neinvestičních (tzv. měkkých) projektů, směřujících především do oblasti lidských zdrojů.
 
    Proto jsme schopni nabídnou na míru šitou službu pro zákazníky z téměř všech oblastí - od malé obecní školy až po velký průmyslový podnik nebo výzkumné centrum. 
 
    Je samozřejmě možné pomoci s dotačním projektem v rámci celé ČR, nicméně naším hlavním místem působnosti je Moravskoslezský kraj,
 
    kde již máme vytvořenu dobrou pověst u poskytovatelů dotací.